KSP - Palk

 

 

Tootel on hea tulepüsivus, mis vastab puidu tulepüsivusele. Isolatsioon on liigitatud tuleohutusklassi F. See ei sisalda mürgiseid, tulekindlust tõstvaid broomiühendeid. Seepärast paigaldatakse tuletõke vastavalt vajadusele tarindisse. Läbi isolatsiooni tiheda struktuuri ei pääse õhk ja seega ka hapnik tule juurde, ning sellepärast põleb isolatsioon halvasti. Suletud ruumis tuli hääbub. Isolatsiooni süttimistemperatuur on üle 300 kraadi, ning isesüttimistemperatuur üle 400 kraadi. Isolatsiooni põlemise jääkained on samasugused kui puittoodete põlemise korral. Pikaajaline ekspluatatsioonitemperatuur, mille toimel isolatsiooni tugevusomadused peaaegu ei muutu, jääb vahemikku −180...+75 °C. Isolatsioon säilitab oma kuju kuni u +90 °C. Nende soojuspaisuvus on 0,07 mm/(mK), ning tihedus on vahemikus 30–50 kg/m3.