KSP - Palk

 

 

Leiutiskohane toode on suure soojapidavusega ja madala soojajuhtivusega. Selle tagab peamiselt see, et isolatsioon on toodetud kõrgel temperatuuril kõrge rõhu all, kus saavutatakse pooride struktuur, mis on täiel määral ühtlane ja suletud, ning seega ei ole sisemine konvektsioon selles võimalik. Isolatsioonmaterjali isolatsiooniomadused on toodut allolevas tabelis.

Toote U-väärtus, kus välisseinas on näiteks kasutatud isolatsiooni paksusega ainult 150 mm ja puitu 100 mm, on U-väärtus juba alla 0,2 ehk U-väärtus 0.19. See aga ei iseloomusta veel täiel määral tarindi isolatsiooniomadusi. Sellekohast olulist teavet annab lisaks tarindi tihedusteguri väärtus (n50). Mida väiksem ja tihedam on struktuur (pooride mõõtmed 0,05–0,1 mm), seda parem on isolatsioon, nagu meie tootes. U- väärtus ei iseloomusta samuti ka täpset isolatsioonmaterjali sisemist konvektsiooni. Tähtis on, et meie tootes kasutatud isolatsiooni pooride

struktuur on täiel määral ühtlane ja suletud. . Pildil vasakul on tuntud penolaadne kapillaarne isolatsiooni pooride struktuur ja paremal meie kasutusel oleva täiesti suletud pooridega ühtlane pooride struktuur.

Toote termoisolatsiooniomadused ekspluatatsioonitingimustest praktiliselt ei sõltu. Suletud ja absoluutselt ühtlane pooride struktuur suleb tavalise õhu, mille soojusjuhtivus (λ10) on 0,026 W/(mK), kindlalt pooridesse. Isolatsioonis ei ole õhuringlust, mis võiks oluliselt nõrgestada tarindi isolatsiooniomadusi, seepärast toimivad isolatsioonikihid ka tuuletõkkena. Vett tõrjuv isolatsioon, kus on välistatud õhuniiskuse liikumine seina isolatsioonmaterjali sisse, säilitab oma isolatsiooniomadused ka väga niisketes tingimustes. Kuna isolatsiooni poore täidab õhk, siis õhu soojusjuhtivus temperatuuri langedes väheneb ja isolatsiooniomadused ilmade külmenedes vaid parenevad. Seega toode sobib ideaalselt eriti külmades piirkondades (temperatuuri langedes efektiivsus kasvab), kuna isolatsiooniomadused on kõige paremad just pakasega. Külmumisvastase isolatsiooni soojustakistust mõõdetakse temperatuuril −5 °C ning siis on isolatsiooni omadused paremad kui näiteks +10 oC temperatuuril. Isolatsiooni keltsatõke on märgistatud CE-märgiga ning täidab Euroopa standarditega kehtestatud rangemaid soojusjuhtivuse määrasid (0,034 või 0,036) kui kuivades ruumides paigaldatavad plaadid (0,035 või 0,037). Tänu oma tihedusele ei lase isolatsioon kahjulikke õhuvooge läbi, seega soojusjuhtivus aja möödudes ei tõuse, st isolatsiooniomadused ei halvene, sest isolatsiooni poorid on tavalise õhuga täietud. Samas aga on oluline ära märkida, et toode sobib samuti väga soojadesse piirkondadesse, kuna eelloetletud omaduste tõttu ei ole ka soojal- või kuumal õhul võimalik isolatsiooni läbida või seda olulisel määral mõjutada. Ka aja möödudes isolatsiooniomadused ei halvene. Tootest on võimalik kergesti ehitada

väikese energiavajadusega puitehitisi või -maju, millele lisaks on kergesti saavutatav „0-energia maja“.