Käesolev leiutis, edaspidi toode, käsitleb kihiliselt soojustatud palki ja – prussi ehk kihilist isoleeritud ehituselementi. Antud ehituselement on oma olemuselt põhiliselt kasutatav puitmajade ja puitehitiste ehituses.

Käesoleva toote eesmärk on pakkuda tänapäeva nõuetele vastavat kihilist soojustatud palki, mis on suure soojapidavusega, hea helikindlusega, vett tõrjuv ja niiskuskindel, hea tulepüsivusega, hea konstruktsioonilise tugevusega (kus ka isolatsioonil on olemas vajalik rebimis-, surve- ja tõmbetugevus), hea keemilise püsivusega, on taaskäideldav ja täiesti ohutu nii inimesele, kui keskkonnale. 

Meie esiisade ehitatud täispuidust palkmajad olid küll keskkonnasõbralikud, kuid nende soojapidavus ei vasta tänapäeva nõuetele. Samuti on vanad palkseinad vuukide kohalt läbipuhutavad ja töötlemata palgi niiskuskindlus ei taga seina stabiilsust. Kõikide majatüüpide, samuti soojustatud majade, seintes tingimustel, kus väljas on miinuskraadid ja siseruumis plusskraadid, jääb kastepunkt paratamatult seina sisse. Kuna mistahes majades tavapäraselt ei ole soojustusmaterjal aurukindel ehk on kas või väiksemgi kapillaarsus ja võimalus õhuniiskusel liikuda, tekib kastepunktis paratamatult veeauru kondenseerumine. See tähendab, et kondenseerunud aur, ehk vesi jääb seina, eelkõige soojustusmaterjali sisse ja loob seal soodsad tingimused mikroorganismide, eelkõige hallitusseente ja mädanike, arenguks. Vahtplastist isolatsioonid, lisaks kapillaarsusele, ei ole keemiliselt püsivad ja võivad ajapikku anda ruumi ebasoovitavaid ja mürgiseid aineid ning on tuleohtlik materjal. Villast soojustuskiht on vett imav, põhjustades seega pikemas perspektiivis puidu hävimist. Ja paljud muud levinud probleemid.

 

Käesolev toode kõrvaldab kõik eelnimetatud puudused, pakkudes lisaks hea sise- ja välisviimistlusega kergesti paigaldatavat ehitusmaterjali,
saades puitmajade või muude puitehitiste tarbeks väga kõrge efektiivsusega kaasaegsetele kõrgetele ja järjest kasvavatele nõuetele vastavuses ehitusmaterjal. Seda lõppviimistletakse väga kõrge tõhususega ja väga eripäraselt kuuma linaõli vaakum immutuse teel, kus õlile lisatakse UV kaitset, värvipigmenti, repellente ja muid vajalikke või soovitud aineid. Väga liigniiskete piirkondade puhul eelnevalt süvaimmutatakse lisaks sooladega. Sellega saavutatakse pikkadeks aastakümneteks ideaalselt kaitstud naturaalne, täiuslikult inimese- ja looduse sõbralik ehitusmaterjal.