KSP - Kihiliselt soojustatud palk, -pruss, ­-ehituselement.

KSP Toote, kihiliselt soojustatud palgi, -prussi, -ehituselemendi, ainulaadsus peitub puidu, isolatsiooni ja liimi koostamisel üheks koostisosaks-komponendiks liimimise teel, millest moodustub puitmajade või muude puitehitiste tarbeks väga kõrge efektiivsusega, kaasaegsetele kõrgetele ja järjest kasvavatele nõuetele vastavuses ehitusmaterjal. KSP süvaimmutatakse sooladega ning lisaks lõppviimistletakse väga kõrge tõhususega ja väga eripäraselt kuumlinaõlivaakumimmutuse teel ning saavutatakse pikkadeks aastakümneteks ideaalselt kaitstud naturaalne, täiuslikult inimese- ja looduse sõbralik ehitusmaterjal ning elukeskkond.

Kihiliselt soojustatud palgi, -prussi või -ehituselemendi koosluse eripära:

 1. Väga kergesti saavutatav „0-energia maja“;

 2. Väga suur energiatõhusus ja energiasäästlikkus;

 3. Hoone kompromissita parim tervislik sisekliima;

 4. Seina sisemuses, isolatsioonis ei teki kastepunkti ega kondenseerumist;

 5. Välistatud õhuniiskuse liikumine seina sisemusse, isolatsioonmaterjali sisse;

 6. Seina sisemuses, isolatsioonis puuduvad sobivad tingimused mikroorganismide elutegevuseks (hallitused, mädanikud jm.);

 7. Puuduvad külmasillad ja toodet läbivad detailid;

 8. Toode on väga suure vastupidavusega külmumis-sulamistsüklitele;

 9. Toode on suure vastupidavusega maavärinatele, keskkonna mõjudele;

 10. Toode on suure vastupidavusega vananemisele, isolatsioon ei kõdune ega mädane;

 11. Sobib ideaalselt külmadesse piirkondadesse (temperatuuri langedes efektiivsus kasvab), aga sobib ka väga hästi kuumadesse või liigniisketesse piirkondadesse - kitsendused puuduvad;

 12. Tulepüsivus F vastavalt puidu tulepüsivusele, aga puudub hapniku juurdepääs isolatsiooni;

 13. Paigaldusel ei vajata kraanat ega teisi raskeid erimehhanisme;

 14. Ei vaja sarnaselt palkmajale täiendavat järelhooldust;

 15. Suurepärane heliisolatsioon;

 16. Peale paigalduse (mis on kerge ja lihtne) on kõik tootega seonduv tööstuslik tootmine,

 17. Inimtööjõu vajadus minimaalne (puudub vajadus tavapärasele sise- ja välisviimistlusele, distantsliistudele, auru- ja tuuletõkkele, kruvidele, naeltele, tarvikutele, tarinditele jne.);

 18. Toode ilmastikukindel (sooladega süvaimmutatult ja kuuma linaõliga vaakumimmutatult);

 19. Transport lihtne ja kerge, eriti mägedes või teistes raskesti ligipääsetavates ja kitsaste oludega piirkondades (näiteks piisab 5-6 meetrise kastiga autost);

 20. Paigaldus kiire, 1-3 päeva (1-3 korrust) ja vajab vaid minimaalset meeskonda;

 21. Sellest tootest maja on väga kerge demonteerida, teisaldada ning uuesti kokku monteerida;

 22. Toode on kergesti taaskäideldav ja täiesti ohutu taastuvenergia tootmisel (heitmeklass-M1);

 23. Maja järelkulud ja ekspluatatsioonikulud on väga minimaalsed või olematud;

 24. Kõik eelpool kirjeldatud tagab puitmaja ehituses ja kasutamises parema konkurentsivõime, unustamata looduslikuimat ja parimat elu keskkonda inimesele.