KSP - Palk

 

 

 

Tootel on suurepärane heliisolatsiooni võime. Sellekohast võimet tõstab tarindi tihedusteguri väärtus. Mida väiksem (n50) ja tihedam on struktuur (pooride mõõtmed 0,05–0,1 mm), seda parem on heliisolatsioon.